ProDemos » Reserveren » Webwinkel » Boeken » Kies een product
Stap 1
Webwinkel
Stap 2
Mijn selectie
Stap 3
Adres gegevens
Stap 4
Betalen
Stap 5
Bevestiging

ProDemos winkel - Boeken

Hier kan je de boeken vinden die ProDemos, al dan niet in samenwerking met anderen, heeft uitgegeven op het gebied van politiek, rechtsstaat, (burgerschaps)onderwijs of geschiedenis. Ook zijn hier boeken te koop waaraan medewerkers van ProDemos een bijdrage hebben geleverd.

Per bestelling brengen wij 3,50 euro aan verzend- en administratiekosten in rekening.
Indien u voor 13.00 uur heeft besteld bedraagt de levertijd 2 werkdagen. Bestellingen na 13.00 uur hebben een levertijd van 3 werkdagen.

Bij vragen kan je contact opnemen via bestel@prodemos.nl .

Vijftig jaar demonstreren op en rond het Binnenhof

  • tegen2


Tot het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw was het mogelijk om massaal te demonstreren op het Binnenhof In Den Haag. Nu kan dat niet meer. Toch proberen demonstranten nog steeds dicht bij het politieke hart van Nederland te komen om hun stem te laten horen.

In dit fotoboek wordt ingegaan op wat er wel en niet mag bij het demonstreren en hoe aandacht gevraagd kan worden. Ook wordt er een dwarsdoorsnee getoond en beschreven van demonstraties van de afgelopen vijftig jaar, op en rond het Binnenhof.

De foto's zijn eveneens te bezichtigen in de fototentoonstelling 'TEGEN! 50 jaar demonstreren op en rond het Binnenhof’ in ons bezoekerscentrum in Den Haag. Nog tot en met december 2021 kunt u de tentoonstelling gratis bezoeken.

ISBN 9789076915593
Uitgegeven door Hollandse Beelden, in opdracht van ProDemos.

Prijs: € 8.95

Bekijk product >>

Politiek in Nederland. Basisinformatie over democratie en bestuur.

  • prodemos politiek in nederland omslag 250px

Dit boekje geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse politieke systeem.

Volledig herziene versie, editie 2020.
ISBN: 978 90 6473 531 8

Prijs: € 6.95

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Handboek burgerschapsonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs (tweede, herziene druk)

  • prodemos handboek burgerschapsonderwijs omslag 200px

Het burgerschapsonderwijs staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Met het wetsvoorstel Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs wil de regering duidelijke eisen gaan stellen aan het burgerschapsonderwijs op scholen. Veel leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs onderschrijven het belang van goed burgerschapsonderwijs. Maar hoe geef je dat concreet vorm? Daarover gaat dit handboek.

Met werkvormen en voorbeelden maken de auteurs het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar. Aan de hand van praktische tips, good practices en wetenschappelijk onderzoek kunt u met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school.

Dit exemplaar betreft de tweede, herziene druk die in de zomer van 2020 is uitgebracht. Het boek is een coproductie van de VO-raad, bureau Common Ground en ProDemos.Auteur: Bram Eidhof
ISBN: 978 90 6473 5349

Prijs: € 24.95

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Handboek vakdidactiek maatschappijleer (2021)

  • omslag handboek vakdidactiek 2020
Een vak met de samenleving als onderwerp kan niet anders dan met die samenleving mee veranderen. In 2010 verscheen de vorige editie van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Sindsdien kwam maatschappijkunde op het rooster, kreeg maatschappijwetenschappen een nieuw programma en groeide de noodzaak om striktere kaders te formuleren voor burgerschapsonderwijs. Allemaal goede redenen om ook het Handboek te herzien. Het uitgangspunt van deze nieuwe editie is dat docenten (vo en mbo) op basis van zelf geformuleerde leerdoelen systematisch maatschappijleer- of burgerschapsonderwijs ontwikkelen en uitvoeren.

Titel: Handboek vakdidactiek maatschappijleer
Jaar van uitgave: 2021
Auteur: Rob van den Boorn (red.)
ISBN: 978-90-6473-533-2

Dit boek is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken / ProDemos
De nieuwe uitgave van 2021 is hier te bestellen.

Prijs: € 36.95

Bekijk product >>

Het Haagse Binnenhof. Acht eeuwen centrum van de macht

  • boek het binnenhof

Dit rijkelijk geïllustreerde boek gaat over al die plaatsen en gebouwen die in een periode van achthonderd jaar het Binnenhof hebben gemaakt tot wat het nog steeds is: het centrum van de macht in Nederland.

ISBN 9789064734755

Prijs: € 24.95

Bekijk product >>

Het Binnenhof. De gebouwen van de macht

  • prodemos binnenhof nl omslag 300dpi

Het Binnenhof is een plein in het centrum van Den Haag, met in het midden de Ridderzaal, omringd door parlements- en regeringsgebouwen. Het zijn de gebouwen van de macht. Het Binnenhof dateert uit de dertiende eeuw, toen de graven van Holland zich hier vestigden. Vandaag de dag wordt Nederland van hieruit geregeerd. In dit boekje leest u de geschiedenis van het Binnenhof in kort bestek. Vervolgens passeren 25 locaties de revue: van de Tweede Kamer tot het Torentje, van de Ridderzaal tot Paleis Noordeinde en van de Eerste Kamer tot de Raad van State.

ProDemos
ISBN 9789064735127

64 pagina's

Prijs: € 2.50

Bekijk product >>

Democratie - Jan de Kievid

  • prodemos democratie jan de kievid omslag 300dpi

Verkeert de democratie in diepe crisis en komt dat vooral door globalisering, sociale media en populistische partijen? Krijgen mensen met het meeste geld, de grootste mond of de beste opleiding het steeds meer voor het zeggen? Worden onze vrijheden uitgehold? Of hoort het gepraat over crisis bij de gewone tegenstrijdigheden van democratie? Deze en andere vragen komen aan bod in dit historisch, thematisch en geografisch breed opgezette boek.


Het gaat niet alleen over westerse landen, maar ook over democratie of het ontbreken daarvan in andere delen van de wereld. Er is veel aandacht voor de historische context en de sociale verhoudingen waarbinnen democratische instituties al dan niet gedijen. Andere rode draden zijn de verschillende visies op wat democratie is – of zou moeten zijn – en de dilemma’s die inherent zijn aan democratie.


Dit boeiende boek over een uiterst actueel onderwerp is de geheel herziene en geactualiseerde versie van de vorige druk uit 2012.


Jan de Kievid was docent aan de lerarenopleiding maatschappijleer van de Hogeschool van Amsterdam.


2019

ISBN:978 90 6473 529 5

368 pagina's

Derde herziene druk

Prijs: € 26.95

Bekijk product >>

Het raadslid, natuurlijk actief derde druk

  • het raadslid omslag 300dpi

Raadslid zijn is vooral boeiend, inspirerend en verrijkend. Wat wordt er nu wel en wat niet van je verwacht? Wat mag je verwachten van de wethouder, de burgemeester, de griffier en de ambtenaar? De rollen binnen het lokale bestuur zijn lang niet voor iedereen duidelijk. Niet ieder raadslid kan zich een eenduidig beeld vormen van zijn eigen rol, maar ook niet van die van de ander. Dit boekje bevat tips en aandachtspunten om je hierbij te helpen. Een duidelijke rolverdeling scheelt tijd en energie en maakt het werk een stuk overzichtelijker. Het raadslid, natuurlijk actief is vooral een handreiking om de rol van volksvertegenwoordiger zo plezierig mogelijk te kunnen invullen en helpt om de afstand tussen publiek en politiek te verkleinen.

Derde, geactualiseerde druk. 64 pagina’s.

Auteur: Els Boers
ISBN 9789064734922

Prijs: € 7.50

Bekijk product >>

De Gemeente

  • de gemeente 2019

Hoe is de gemeente georganiseerd? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke taken heeft de gemeente? Waar haalt de gemeente haar geld vandaan? Hoe kunnen mensen invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente? Over deze vragen gaat dit boekje.


Herziene druk maart 2019. ISBN 978906473526

Prijs: € 6.90

Bekijk product >>

Mijn selectie

 
Niets geselecteerd