ProDemos » Reserveren » Webwinkel » Brochures » Kies een product
Stap 1
Webwinkel
Stap 2
Mijn selectie
Stap 3
Adres gegevens
Stap 4
Betalen
Stap 5
Bevestiging

ProDemos winkel - Brochures


Hieronder zie je een overzicht van de brochures die uitgebracht zijn door ProDemos.

De brochures zijn gratis, maar per bestelling brengen wij wel 3,50 euro aan verzend- en administratiekosten in rekening. Indien voor 13.00 uur besteld is de levertijd is 2 werkdagen, na 13.00 uur is de levertijd 3 werkdagen.

Bij vragen kan je contact opnemen via bestel@prodemos.nl .

Wie bestuurt het land?

 • wie bestuurt het land 2016

Deze brochure gaat over de vraag hoe Nederland wordt bestuurd. In kort bestek wordt ingegaan op de Eerste en Tweede Kamer en de regering. Door wie worden Eerste en Tweede Kamer gekozen? Wat zijn hun taken? Hoe komt een wet tot stand? Waaruit bestaat de regering?

Nu te bestellen en te downloaden in de volledig herziene versie - oktober 2020.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wie bestuurt de gemeente?

 • wie bestuurt de gemeente 2016 omslag 72 dpi

Verschillende aspecten van de gemeente worden in deze brochure behandeld. Wat doet de gemeente? Hoe wordt de gemeente bestuurd? Wie mogen meedoen aan verkiezingen voor de gemeenteraad? Welke taken heeft het college van burgemeester en wethouders? Hoe kunt u actief worden?

Versie oktober 2018

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Brochure Suze Groeneweg. De eerste vrouw in de Tweede Kamer

 • Suze Groeneweg

Op 3 juli 2018 is het honderd jaar geleden dat de eerste vrouw in de Tweede Kamer werd gekozen: Suze Groeneweg. Zij werd gekozen namens de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis heeft ProDemos een brochure uitgegeven over leven en werk van Groeneweg.

De brochure telt 32 pagina’s en is rijk geïllustreerd.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Hoe kwam het algemeen kiesrecht tot stand?

 • prodemos brochures kiesrecht 300dpi


In de jaren 2017/19 is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen is ingevoerd. Dat is bepaald niet zonder slag of stoot gegaan. De grondwet van 1848 kende het kiesrecht slechts toe aan een beperkte groep mannen. In de loop van de negentiende eeuw nam het aantal kiezers gestaag toe, maar het zou tot 1917/19 duren alvorens we van algemeen kiesrecht kunnen spreken. Hoe verliep de uitbreiding van het kiesrecht? Wie hebben zich daarvoor ingezet? In deze 32 pagina’s tellende brochure presenteert ProDemos achtergrondinformatie over de weg van beperkt naar algemeen kiesrecht.

Wanneer u doorklikt naar de volgende pagina kunt u de PDF van deze brochure downloaden.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Wat is internationaal recht?

 • wat is internationaal recht 2017

Elk land heeft wetten en regels waar iedereen zich aan moet houden. Deze regels zijn er om te zorgen dat burgers in een land vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Maar hoe zit dat met landen? Aan welke wetten en regels moeten landen zich houden? De relaties tussen landen worden  geregeld in het internationaal recht. Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Politics in the Netherlands

 • prodemos politics in the netherlands brochure omslag 300dpi


In this brochure, written in English, you can find everything you need to know about Dutch politics. Learn about the Dutch state characteristics, Dutch parliament, the government, elections and the role of the King  in just 30 pages.

A perfect way to get acquainted with the Dutch political system. Available in print or as a download.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Wie bestuurt de Europese Unie?

 • Wie bestuurt de EU? 2017

Nederland is één van de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU). Omdat de lidstaten op veel gebieden samenwerken, moeten er vaak ingewikkelde besluiten worden genomen. Daarvoor heeft de EU verschillende instellingen in het leven geroepen. In deze brochure worden de belangrijkste instellingen en hun taken beschreven. Uitgegeven in samenwerking met EDIC Den Haag.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Wat is een constitutie?

 • prodemos brochures constitutie 300dpi

Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie en rechtsstaat vullen elkaar aan, zij versterken elkaar. De beginselen van democratie en rechtsstaat vinden we terug in wat we een constitutie noemen. Ook Nederland heeft als democratische rechtsstaat een constitutie. Waaruit bestaat die en wat staat er in? Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat doet een koning?

 • wat doet de koning 2016 omslag 300 dpi

Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Dat betekent dat het staatshoofd van ons land een koning is. Het koningschap berust op een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Wat doet de Nederlandse koning zoal? Waaruit bestaan zijn taken en verplichtingen? En wat kost het allemaal? Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Wat is rechtspraak?

 • wat is rechtspraak 2016 omslag 300 dpi

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Het recht moet antwoord geven op veel verschillende conflicten. Er zijn daarom verschillende soorten recht: strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Zij worden in deze brochure besproken. Ook de rechtsgang komt aan de orde, met onder meer de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad.


Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is een rechtsstaat?

 • wat is een rechtsstaat 2016 omslag 300 dpi

Een staat is niet zomaar een rechtsstaat. Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn. Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers en tegen de overheid. De vier belangrijkste onderdelen van een rechtsstaat komen in deze brochure aan de orde.


Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is een democratie?

 • wat is een democratie 2016 omslag 300 dpi

Deze brochure behandelt de belangrijkste kenmerken van een representatieve democratie. Tevens komen drie hoofdgroepen van democratische stelsels aan de orde. Ten slotte wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop verkiezingen voor een parlement plaatsvinden.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is een dictatuur?

 • prodemos brochures dictatuur 300dpi

Een dictatuur is een regeringsvorm waarin alle macht in handen is van één persoon of van één groep mensen. De brochure gaat in op de belangrijkste kenmerken van een dictatuur en behandelt daarnaast de verschillen tussen dictaturen onderling. Verder wordt de vraag behandeld hoe dictaturen ontstaan en verdwijnen. En welke rol spelen verkiezingen in dictaturen?

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wie bestuurt het Caribisch deel van ons Koninkrijk?

 • prodemos brochures caribisch deel 300dpi

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat niet alleen uit Nederland, maar omvat ook een zestal eilanden in de Caribische Zee, die zich ten noorden van het Zuid-Amerikaanse land Venezuela uitstrekt. Deze eilanden tezamen noemen we dan ook het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hoe worden de zes eilanden bestuurd? En welke relatie hebben zij met Nederland? Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Mijn selectie

 
Niets geselecteerd