Stap 1
Webwinkel
Stap 2
Mijn selectie
Stap 3
Adres gegevens
Stap 4
Betalen
Stap 5
Bevestiging

ProDemos winkel - Publicaties over Politiek

Hier vindt u boeken en online publicaties van ProDemos over de democratie en de rechtsstaat.

Per bestelling brengen wij 3,50 euro aan verzend- en administratiekosten in rekening.
Indien voor 13.00 uur besteld is de levertijd is 2 werkdagen, na 13.00 uur is de levertijd 3 werkdagen.

Wilt u contact opnemen: bestel@prodemos.nl

Handboek Burgerschapsonderwijs

 • prodemos handboek burgerschapsonderwijs omslag 300dpi

Het burgerschapsonderwijs staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Met het wetsvoorstel Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs wil de regering duidelijke eisen gaan stellen aan het burgerschapsonderwijs op scholen. Veel leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs onderschrijven het belang van goed burgerschapsonderwijs. Maar hoe geef je dat concreet vorm? Daarover gaat dit handboek.

Met werkvormen en voorbeelden maken de auteurs het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar. Aan de hand van praktische tips, good practices en wetenschappelijk onderzoek kunt u met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school.

ISBN 9789064735271

U kunt het boek ook gratis als PDF downloaden.

Prijs: € 24.95

Bekijk product >>

Handboek vakdidactiek Maatschappijleer (2019)

 • handboek vakdidactiek maatschappijleer 2019

Herziene versie van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer

Een vak met de samenleving als onderwerp kan niet anders dan met die samenleving mee veranderen. In 2010 verscheen de vorige editie van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Sindsdien kwam maatschappijkunde op het rooster, kreeg maatschappijwetenschappen een nieuw programma en groeide de noodzaak om striktere kaders te formuleren voor burgerschapsonderwijs. Allemaal goede redenen om ook het Handboek te herzien. Het uitgangspunt van deze nieuwe editie is dat docenten (vo en mbo) op basis van zelf geformuleerde leerdoelen systematisch maatschappijleer- of burgerschapsonderwijs ontwikkelen en uitvoeren.

Titel: Handboek vakdidactiek maatschappijleer
Jaar van uitgave: 2019
Auteur: Rob van den Boorn (red.)
ISBN: 978-90-6473-528-8

Dit boek is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken / ProDemos

Prijs: € 36.95

Bekijk product >>

Democratie - Jan de Kievid

 • prodemos democratie jan de kievid omslag 300dpi

Verkeert de democratie in diepe crisis en komt dat vooral door globalisering, sociale media en populistische partijen? Krijgen mensen met het meeste geld, de grootste mond of de beste opleiding het steeds meer voor het zeggen? Worden onze vrijheden uitgehold? Of hoort het gepraat over crisis bij de gewone tegenstrijdigheden van democratie? Deze en andere vragen komen aan bod in dit historisch, thematisch en geografisch breed opgezette boek.
Het gaat niet alleen over westerse landen, maar ook over democratie of het ontbreken daarvan in andere delen van de wereld. Er is veel aandacht voor de historische context en de sociale verhoudingen waarbinnen democratische instituties al dan niet gedijen. Andere rode draden zijn de verschillende visies op wat democratie is – of zou moeten zijn – en de dilemma’s die inherent zijn aan democratie.
Dit boeiende boek over een uiterst actueel onderwerp is de geheel herziene en geactualiseerde versie van de vorige druk uit 2012.


Jan de Kievid was docent aan de lerarenopleiding maatschappijleer van de Hogeschool van Amsterdam.


2019

ISBN:978 90 6473 529 5

368 pagina's

Derde herziene druk

Prijs: € 26.95

Bekijk product >>

Wie bestuurt de gemeente?

 • wie bestuurt de gemeente 2016 omslag 72 dpi

Verschillende aspecten van de gemeente worden in deze brochure behandeld. Wat doet de gemeente? Hoe wordt de gemeente bestuurd? Wie mogen meedoen aan verkiezingen voor de gemeenteraad? Welke taken heeft het college van burgemeester en wethouders? Hoe kunt u actief worden?

Versie oktober 2018

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Brochure Suze Groeneweg. De eerste vrouw in de Tweede Kamer

 • Suze Groeneweg

Op 3 juli 2018 is het honderd jaar geleden dat de eerste vrouw in de Tweede Kamer werd gekozen: Suze Groeneweg. Zij werd gekozen namens de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis heeft ProDemos een brochure uitgegeven over leven en werk van Groeneweg.

De brochure telt 32 pagina’s en is rijk geïllustreerd.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Hoe kwam het algemeen kiesrecht tot stand?

 • prodemos brochures kiesrecht 300dpi

In de jaren 2017/19 is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen is ingevoerd. Dat is bepaald niet zonder slag of stoot gegaan. De grondwet van 1848 kende het kiesrecht slechts toe aan een beperkte groep mannen. In de loop van de negentiende eeuw nam het aantal kiezers gestaag toe, maar het zou tot 1917/19 duren alvorens we van algemeen kiesrecht kunnen spreken. Hoe verliep de uitbreiding van het kiesrecht? Wie hebben zich daarvoor ingezet? In deze 32 pagina’s tellende brochure presenteert ProDemos achtergrondinformatie over de weg van beperkt naar algemeen kiesrecht.

Let op: alleen nog digitaal beschikbaar.
Wanneer u doorklikt naar de volgende pagina kunt u de PDF van deze brochure downloaden.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Vlag Dag van de Democratie

 • vlag dag van de democratie

Doe mee met de Dag van de Democratie. In Nederland vieren we deze dag dit jaar op 15 september. Om zichtbaar te maken dat u deelneemt, kunt u deze vlag bestellen. De vlag heeft een VN-blauwe kleur. Naast de tekst ‘Dag van de Democratie’ staan er drie blaadjes op die de Trias Politica symboliseren. Laat de Democratie wapperen in uw gemeente of provincie!


Afmeting: 96x72cm

Prijs: € 35.00

Bekijk product >>

Wat is internationaal recht?

 • wat is internationaal recht 2017

Elk land heeft wetten en regels waar iedereen zich aan moet houden. Deze regels zijn er om te zorgen dat burgers in een land vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Maar hoe zit dat met landen? Aan welke wetten en regels moeten landen zich houden? De relaties tussen landen worden  geregeld in het internationaal recht. Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Nederlandse politiek voor Dummies

 • dummies

De Nederlandse politiek is in beweging. Politieke verhoudingen veranderen snel. Partijen komen en gaan. Voor u als (toekomstig) kiezer is het doorgronden van de politiek niet altijd een gemakkelijke opgave. Deze heldere en uitgebreide handleiding biedt uitkomst!


ISBN: 9789045351407

Prijs: € 14.95

Bekijk product >>

Het raadslid, natuurlijk actief derde druk

 • het raadslid omslag 300dpi

Het raadslid, natuurlijk actief

Raadslid zijn is vooral boeiend, inspirerend en verrijkend. Wat wordt er nu wel en wat niet van je verwacht? Wat mag je verwachten van de wethouder, de burgemeester, de griffier en de ambtenaar? De rollen binnen het lokale bestuur zijn lang niet voor iedereen duidelijk. Niet ieder raadslid kan zich een eenduidig beeld vormen van zijn eigen rol, maar ook niet van die van de ander. Dit boekje bevat tips en aandachtspunten om je hierbij te helpen. Een duidelijke rolverdeling scheelt tijd en energie en maakt het werk een stuk overzichtelijker. Het raadslid, natuurlijk actief is vooral een handreiking om de rol van volksvertegenwoordiger zo plezierig mogelijk te kunnen invullen en helpt om de afstand tussen publiek en politiek te verkleinen.

Derde, geactualiseerde druk. 64 pagina’s.

Auteur: Els Boers
ISBN 9789064734922

Prijs: € 7.50

Bekijk product >>

De Gemeente

 • de gemeente 2019

Hoe is de gemeente georganiseerd? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke taken heeft de gemeente? Waar haalt de gemeente haar geld vandaan? Hoe kunnen mensen invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente? Over deze vragen gaat dit boekje.


Herziene druk maart 2019. ISBN 9789064735264

Prijs: € 6.90

Bekijk product >>

Politiek in Nederland. Basisinformatie over democratie en bestuur.

 • prodemos politiek in nederland omslag 250px


Volledig herziene versie, editie 2020.
ISBN: 978 90 6473 531 8

Dit boekje geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse politieke systeem.

Prijs: € 6.95

Bekijk product >>

Politics in the Netherlands (brochure)

 • prodemos politics in the netherlands brochure omslag 300dpi


In this brochure, written in English, you can find everything you need to know about Dutch politics. Learn about the Dutch state characteristics, Dutch parliament, the government, elections and the role of the King  in just 30 pages.

A perfect way to get acquainted with the Dutch political system. Available in print or as a download.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden

 • grondwet der nederlanden

De tekst van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden in een klein en praktisch boekje. Hardcover, 64 pagina's, 10 x 16 cm.


Versie 2019

ISBN 9789064735301

Prijs: € 4.95

Bekijk product >>

Wie bestuurt de Europese Unie?

 • Wie bestuurt de EU? 2017

Nederland is één van de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU). Omdat de lidstaten op veel gebieden samenwerken, moeten er vaak ingewikkelde besluiten worden genomen. Daarvoor heeft de EU verschillende instellingen in het leven geroepen. In deze brochure worden de belangrijkste instellingen en hun taken beschreven. Uitgegeven in samenwerking met EDIC Den Haag.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wie bestuurt het waterschap?

 • wie bestuurt het waterschap 2016 omslag 300 dpi

Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten – Nederland is er vol mee. Al dat water moet op een goede manier worden beheerd. Een groot deel van dat beheer ligt in handen van zogenoemde waterschappen. Wat doen de waterschappen, wie bestuurt ze en hoe worden de besturen gekozen?


Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is een constitutie?

 • prodemos brochures constitutie 300dpi

Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie en rechtsstaat vullen elkaar aan, zij versterken elkaar. De beginselen van democratie en rechtsstaat vinden we terug in wat we een constitutie noemen. Ook Nederland heeft als democratische rechtsstaat een constitutie. Waaruit bestaat die en wat staat er in? Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat doet een koning?

 • wat doet de koning 2016 omslag 300 dpi

Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Dat betekent dat het staatshoofd van ons land een koning is. Het koningschap berust op een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Wat doet de Nederlandse koning zoal? Waaruit bestaan zijn taken en verplichtingen? En wat kost het allemaal? Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Hoe werkte de klassieke Griekse democratie?

 • prodemos brochures griekse democratie 148 x 210 mm omslag 300dpi

Hoe werkte de klassieke Griekse democratie? Wie mochten er meebeslissen over politieke en bestuurlijke vraagstukken? Welke instituties maakten deel uit van het Griekse bestel? En was er sprake van een soort machtenscheiding tussen deze instituties? Allemaal vragen die in deze brochure aan de orde komen.

Let op: alleen digitaal beschikbaar.
Wanneer u doorklikt naar de volgende pagina kunt u de PDF van deze brochure downloaden.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Wie bestuurt de provincie?

 • Wie bestuurt de provincie?

De twaalf Nederlandse provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten in. Voor veel taken is het Rijk te groot en de gemeente te klein. Die taken voert de provincie uit. Alle provincies hebben hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. Deze brochure gaat over de provinciale taken en instellingen.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wie bestuurt het land?

 • wie bestuurt het land 2016

Deze brochure gaat over de vraag hoe Nederland wordt bestuurd. In kort bestek wordt ingegaan op de Eerste en Tweede Kamer en de regering. Door wie worden Eerste en Tweede Kamer gekozen? Wat zijn hun taken? Hoe komt een wet tot stand? Waaruit bestaat de regering?


Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is rechtspraak?

 • wat is rechtspraak 2016 omslag 300 dpi

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Het recht moet antwoord geven op veel verschillende conflicten. Er zijn daarom verschillende soorten recht: strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Zij worden in deze brochure besproken. Ook de rechtsgang komt aan de orde, met onder meer de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad.


Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is een politieke partij?

 • prodemos brochures politieke partij 300dpi 2

In Nederland worden regelmatig verkiezingen gehouden voor organen die de bevolking vertegenwoordigen. De mensen die in deze organen worden gekozen zijn meestal lid van een politieke partij. Wat is een politieke partij en wat doet ze zoal? Hoe zijn partijen georganiseerd? Hoe komen ze aan hun geld? Hoe kun je een politieke partij oprichten? Wanneer kan een partij meedoen aan verkiezingen? Over dit soort vragen gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is een rechtsstaat?

 • wat is een rechtsstaat 2016 omslag 300 dpi

Een staat is niet zomaar een rechtsstaat. Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn. Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers en tegen de overheid. De vier belangrijkste onderdelen van een rechtsstaat komen in deze brochure aan de orde.


Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is een democratie?

 • wat is een democratie 2016 omslag 300 dpi

Deze brochure behandelt de belangrijkste kenmerken van een representatieve democratie. Tevens komen drie hoofdgroepen van democratische stelsels aan de orde. Ten slotte wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop verkiezingen voor een parlement plaatsvinden.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is Europees Unierecht?

 • wat is europees unierecht

Burgers die zich in Nederland bevinden, moeten zich aan de Nederlandse wetten en regels houden. Deze wetten en regels worden opgesteld door de Nederlandse wetgever en noemen we de Nederlandse rechtsorde. Nederland is een van de lidstaten van de Europese Unie (EU). De EU stelt ook wetten en regels op. Dit geheel van Europese wetten en regels noemen we de rechtsorde van de Europese Unie. De Europese rechtsorde  is deel van de Nederlandse rechtsorde. Wat houdt Europees Unierecht precies in? Hoe werkt het? Daarover gaat deze brochure.

Let op: alleen nog digitaal beschikbaar.
Wanneer u doorklikt naar de volgende pagina kunt u de PDF van deze brochure downloaden.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Wat is een dictatuur?

 • prodemos brochures dictatuur 300dpi

Een dictatuur is een regeringsvorm waarin alle macht in handen is van één persoon of van één groep mensen. De brochure gaat in op de belangrijkste kenmerken van een dictatuur en behandelt daarnaast de verschillen tussen dictaturen onderling. Verder wordt de vraag behandeld hoe dictaturen ontstaan en verdwijnen. En welke rol spelen verkiezingen in dictaturen?

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wie bestuurt het Caribisch deel van ons Koninkrijk?

 • prodemos brochures caribisch deel 300dpi

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat niet alleen uit Nederland, maar omvat ook een zestal eilanden in de Caribische Zee, die zich ten noorden van het Zuid-Amerikaanse land Venezuela uitstrekt. Deze eilanden tezamen noemen we dan ook het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hoe worden de zes eilanden bestuurd? En welke relatie hebben zij met Nederland? Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wie bestuurde Nederland in de Bataafse en Franse tijd?

 • Wie bestuurde Nederland in de Bataafse en Franse tijd?


In 1815 werd prins Willem Frederik van Oranje-Nassau ingehuldigd als koning Willem I. Dat was het begin van het Koninkrijk der Nederlanden. Twintig jaar eerder, in 1795, was de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde

Nederlanden door Frankrijk aangevallen en roemloos ten onder gegaan. Wat gebeurde er tussen 1795 en 1815? Deze brochure behandelt een periode waarin Nederland het toneel was van roerige gebeurtenissen.

Let op: alleen digitaal beschikbaar.
Wanneer u doorklikt naar de volgende pagina kunt u de PDF van deze brochure downloaden.

Prijs: €

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Mijn selectie

 
Niets geselecteerd