Reserveringssysteem
Stap 1
Webwinkel
Stap 2
Mijn selectie
Stap 3
Adres gegevens
Stap 4
Betalen
Stap 5
Bevestiging

ProDemos winkel - Publicaties over Politiek

Hier vindt u boeken en online publicaties van ProDemos over de democratie en de rechtsstaat.

Per bestelling brengen wij 3,50 euro aan verzend- en administratiekosten in rekening.
Indien voor 13.00 uur besteld is de levertijd is 2 werkdagen, na 13.00 uur is de levertijd 3 werkdagen.

Wie bestuurt de gemeente?

 • wie bestuurt de gemeente 2016 omslag 72 dpi

Verschillende aspecten van de gemeente worden in deze brochure behandeld. Wat doet de gemeente? Hoe wordt de gemeente bestuurd? Wie mogen meedoen aan verkiezingen voor de gemeenteraad? Welke taken heeft het college van burgemeester en wethouders? Hoe kunt u actief worden?

Versie oktober 2018

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Brochure Suze Groeneweg. De eerste vrouw in de Tweede Kamer

 • Suze Groeneweg

Op 3 juli 2018 is het honderd jaar geleden dat de eerste vrouw in de Tweede Kamer werd gekozen: Suze Groeneweg. Zij werd gekozen namens de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis heeft ProDemos een brochure uitgegeven over leven en werk van Groeneweg.

De brochure telt 32 pagina’s en is rijk geïllustreerd.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Hoe kwam het algemeen kiesrecht tot stand?

 • prodemos brochures kiesrecht 300dpi

In de jaren 2017/19 is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen is ingevoerd. Dat is bepaald niet zonder slag of stoot gegaan. De grondwet van 1848 kende het kiesrecht slechts toe aan een beperkte groep mannen. In de loop van de negentiende eeuw nam het aantal kiezers gestaag toe, maar het zou tot 1917/19 duren alvorens we van algemeen kiesrecht kunnen spreken. Hoe verliep de uitbreiding van het kiesrecht? Wie hebben zich daarvoor ingezet? In deze 32 pagina’s tellende brochure presenteert ProDemos achtergrondinformatie over de weg van beperkt naar algemeen kiesrecht.

Per bestelling maximaal 50 exemplaren.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Vlag Dag van de Democratie

 • vlag dag van de democratie

Doe mee met de Dag van de Democratie. In Nederland vieren we deze dag dit jaar op 15 september. Om zichtbaar te maken dat u deelneemt, kunt u deze vlag bestellen. De vlag heeft een VN-blauwe kleur. Naast de tekst ‘Dag van de Democratie’ staan er drie blaadjes op die de Trias Politica symboliseren. Laat de Democratie wapperen in uw gemeente of provincie!


Afmeting: 96x72cm

Prijs: € 35.00

Bekijk product >>

Wat is internationaal recht?

 • wat is internationaal recht 2017

Elk land heeft wetten en regels waar iedereen zich aan moet houden. Deze regels zijn er om te zorgen dat burgers in een land vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Maar hoe zit dat met landen? Aan welke wetten en regels moeten landen zich houden? De relaties tussen landen worden  geregeld in het internationaal recht. Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Nederlandse politiek voor Dummies

 • nederlandsepolitiekvoordummies

De Nederlandse politiek is in beweging. Politieke verhoudingen veranderen snel. Partijen komen en gaan. Voor u als (toekomstig) kiezer is het doorgronden van de politiek niet altijd een gemakkelijke opgave. Deze heldere en uitgebreide handleiding biedt uitkomst!

Prijs: € 14.95

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Het raadslid, natuurlijk actief derde druk

 • het raadslid omslag 300dpi

Het raadslid, natuurlijk actief

Raadslid zijn is vooral boeiend, inspirerend en verrijkend. Wat wordt er nu wel en wat niet van je verwacht? Wat mag je verwachten van de wethouder, de burgemeester, de griffier en de ambtenaar? De rollen binnen het lokale bestuur zijn lang niet voor iedereen duidelijk. Niet ieder raadslid kan zich een eenduidig beeld vormen van zijn eigen rol, maar ook niet van die van de ander. Dit boekje bevat tips en aandachtspunten om je hierbij te helpen. Een duidelijke rolverdeling scheelt tijd en energie en maakt het werk een stuk overzichtelijker. Het raadslid, natuurlijk actief is vooral een handreiking om de rol van volksvertegenwoordiger zo plezierig mogelijk te kunnen invullen en helpt om de afstand tussen publiek en politiek te verkleinen.

Derde, geactualiseerde druk. 64 pagina’s.

Auteur: Els Boers
ISBN 9789064734922

Prijs: € 7.50

Bekijk product >>

De Gemeente (15e, herziene druk)

 • de gemeente 15e druk nieuwe huisstijl

Hoe is de gemeente georganiseerd? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke taken heeft de gemeente? Waar haalt de gemeente haar geld vandaan? Hoe kunnen mensen invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente? Over deze vragen gaat dit boekje.

Prijs: € 6.90

Bekijk product >>

Politiek in Nederland

 • politiek in nederland 2016

Deze in 2016 volledig herziene uitgave geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse politieke systeem. Politiek in Nederland behandelt niet alleen de landelijke politiek, maar gaat ook in op het provinciale en gemeentelijke bestuur.

Prijs: € 7.95

Bekijk product >>

Politics in the Netherlands (English)

 • politics in the netherlands

Would you like to know more about how the Dutch electoral system works, how political parties are financed, how new governments are formed and how the municipalities handle their tasks and responsibilities? Politics in the Netherlands gives you the answers to such questions.

Prijs: € 9.95

Bekijk product >>

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden

 • grondwet der nederlanden

De tekst van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden in een klein en praktisch boekje. Hardcover, 64 pagina's, 10 x 16 cm.

Prijs: € 4.95

Bekijk product >>

Ruimte voor democratie

 • ruimte voor democratie

Op de afdeling architectuur van de TU Delft hebben drie projecten plaatsgevonden waarin de relatie tussen architectuur en democratie centraal stond. In de tentoonstelling 'Ruimte voor democratie' zijn de drie afzonderlijke projecten samengebracht. Voorafgegaan door een inleidend essay van Hans Teerds over de betekenis van publieke ruimte, laten de drie projecten in dit boek elk op hun eigen manier ideeën zien over hoe democratie zich ruimtelijk kan manifesteren.

Prijs: € 10.00

Bekijk product >>

Handboek vakdidaktiek Maatschappijleer

 • handboek vakdidactiek maatschappijleer

Maatschappijleer is een belangrijk vak. In een tijd waarin vertrouwen van de burger in de politiek vaak ter discussie staat is het des te belangrijker dat leerlingen worden toegerust met denkgereedschap waarmee ze zelfstandig en adequaat leren oordelen over maatschappelijke vraagstukken.

In dit boek wordt een aantal kwesties behandeld rond het leren van maatschappijleer.

Prijs: € 34.95

Bekijk product >>

Democratie; Ideaal en weerbarstige werkelijkheid

 • democratieboek kievid

Maakt ICT directe democratie mogelijk of leidt zij tot meer controle door autoritaire regeringen? Vormen populistische partijen een bedreiging voor de democratie of een verrijking? Schuilt in democratie het gevaar van een tirannie van de meerderheid of versluiert zij de macht van een kleine minderheid? Dergelijke vragen komen aan bod in dit historisch, geografisch en thematisch breed opgezette boek over democratie.

Prijs: € 24.95

Bekijk product >>

Democratie aan de deur

 • democratie aan de deur

Hoe kunt u invloed uitoefenen op het gemeentebeleid? Dit boekje is een hulpmiddel voor individuele burgers en hun organisaties die invloed willen uitoefenen op het gemeentebeleid. Democratie in de gemeente begint bij u aan de deur.

Prijs: € 7.95

Bekijk product >>

Wie bestuurt de Europese Unie?

 • Wie bestuurt de EU? 2017

Nederland is één van de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU). Omdat de lidstaten op veel gebieden samenwerken, moeten er vaak ingewikkelde besluiten worden genomen. Daarvoor heeft de EU verschillende instellingen in het leven geroepen. In deze brochure worden de belangrijkste instellingen en hun taken beschreven. Uitgegeven in samenwerking met EDIC Den Haag.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wie bestuurt het waterschap?

 • wie bestuurt het waterschap 2016 omslag 300 dpi

Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten – Nederland is er vol mee. Al dat water moet op een goede manier worden beheerd. Een groot deel van dat beheer ligt in handen van zogenoemde waterschappen. Wat doen de waterschappen, wie bestuurt ze en hoe worden de besturen gekozen?


Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is een constitutie?

 • prodemos brochures constitutie 300dpi

Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie en rechtsstaat vullen elkaar aan, zij versterken elkaar. De beginselen van democratie en rechtsstaat vinden we terug in wat we een constitutie noemen. Ook Nederland heeft als democratische rechtsstaat een constitutie. Waaruit bestaat die en wat staat er in? Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat doet een koning?

 • wat doet de koning 2016 omslag 300 dpi

Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Dat betekent dat het staatshoofd van ons land een koning is. Het koningschap berust op een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Wat doet de Nederlandse koning zoal? Waaruit bestaan zijn taken en verplichtingen? En wat kost het allemaal? Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wie bestuurt de provincie?

 • Wie bestuurt de provincie?

De twaalf Nederlandse provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten in. Voor veel taken is het Rijk te groot en de gemeente te klein. Die taken voert de provincie uit. Alle provincies hebben hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. Deze brochure gaat over de provinciale taken en instellingen.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wie bestuurt het land?

 • wie bestuurt het land 2016

Deze brochure gaat over de vraag hoe Nederland wordt bestuurd. In kort bestek wordt ingegaan op de Eerste en Tweede Kamer en de regering. Door wie worden Eerste en Tweede Kamer gekozen? Wat zijn hun taken? Hoe komt een wet tot stand? Waaruit bestaat de regering?


Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is rechtspraak?

 • wat is rechtspraak 2016 omslag 300 dpi

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Het recht moet antwoord geven op veel verschillende conflicten. Er zijn daarom verschillende soorten recht: strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Zij worden in deze brochure besproken. Ook de rechtsgang komt aan de orde, met onder meer de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad.


Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is een politieke partij?

 • prodemos brochures politieke partij 300dpi 2

In Nederland worden regelmatig verkiezingen gehouden voor organen die de bevolking vertegenwoordigen. De mensen die in deze organen worden gekozen zijn meestal lid van een politieke partij. Wat is een politieke partij en wat doet ze zoal? Hoe zijn partijen georganiseerd? Hoe komen ze aan hun geld? Hoe kun je een politieke partij oprichten? Wanneer kan een partij meedoen aan verkiezingen? Over dit soort vragen gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is een rechtsstaat?

 • wat is een rechtsstaat 2016 omslag 300 dpi

Een staat is niet zomaar een rechtsstaat. Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn. Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers en tegen de overheid. De vier belangrijkste onderdelen van een rechtsstaat komen in deze brochure aan de orde.


Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is een democratie?

 • wat is een democratie 2016 omslag 300 dpi

Deze brochure behandelt de belangrijkste kenmerken van een representatieve democratie. Tevens komen drie hoofdgroepen van democratische stelsels aan de orde. Ten slotte wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop verkiezingen voor een parlement plaatsvinden.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wat is Europees Unierecht?

 • wat is europees unierecht

Burgers die zich in Nederland bevinden, moeten zich aan de Nederlandse wetten en regels houden. Deze wetten en regels worden opgesteld door de Nederlandse wetgever en noemen we de Nederlandse rechtsorde. Nederland is een van de lidstaten van de Europese Unie (EU). De EU stelt ook wetten en regels op. Dit geheel van Europese wetten en regels noemen we de rechtsorde van de Europese Unie. De Europese rechtsorde  is deel van de Nederlandse rechtsorde. Wat houdt Europees Unierecht precies in? Hoe werkt het? Daarover gaat deze brochure.

Dit product is niet meer beschikbaar. U kunt de brochure nog wel downloaden

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Wat is een dictatuur?

 • prodemos brochures dictatuur 300dpi

Een dictatuur is een regeringsvorm waarin alle macht in handen is van één persoon of van één groep mensen. De brochure gaat in op de belangrijkste kenmerken van een dictatuur en behandelt daarnaast de verschillen tussen dictaturen onderling. Verder wordt de vraag behandeld hoe dictaturen ontstaan en verdwijnen. En welke rol spelen verkiezingen in dictaturen?

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wie bestuurt het Caribisch deel van ons Koninkrijk?

 • prodemos brochures caribisch deel 300dpi

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat niet alleen uit Nederland, maar omvat ook een zestal eilanden in de Caribische Zee, die zich ten noorden van het Zuid-Amerikaanse land Venezuela uitstrekt. Deze eilanden tezamen noemen we dan ook het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hoe worden de zes eilanden bestuurd? En welke relatie hebben zij met Nederland? Daarover gaat deze brochure.

Prijs: € 0.00

Bekijk product >>

Wie bestuurde Nederland in de Bataafse en Franse tijd?

 • Wie bestuurde Nederland in de Bataafse en Franse tijd?

In 1815 werd prins Willem Frederik van Oranje-Nassau ingehuldigd als koning Willem I. Dat was het begin van het Koninkrijk der Nederlanden. Twintig jaar eerder, in 1795, was de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde

Nederlanden door Frankrijk aangevallen en roemloos ten onder gegaan. Wat gebeurde er tussen 1795 en 1815? Deze brochure behandelt een periode waarin Nederland het toneel was van roerige gebeurtenissen.

De brochure is alleen als download beschikbaar.  

Prijs: €

Bekijk product >>

Dit product is momenteel niet op voorraad, contact bestel@prodemos.nl

Mijn selectie

 
Niets geselecteerd