ProDemos » Reserveren » Webwinkel » Publicaties over Politiek » Handboek vakdidaktiek Maatschappijleer
Stap 1
Webwinkel
Stap 2
Mijn selectie
Stap 3
Adres gegevens
Stap 4
Betalen
Stap 5
Bevestiging

ProDemos winkel - Publicaties over Politiek

Handboek vakdidaktiek Maatschappijleer

  • handboek vakdidactiek maatschappijleer

Maatschappijleer is een belangrijk vak. In een tijd waarin vertrouwen van de burger in de politiek vaak ter discussie staat is het des te belangrijker dat leerlingen worden toegerust met denkgereedschap waarmee ze zelfstandig en adequaat leren oordelen over maatschappelijke vraagstukken.

In dit boek wordt een aantal kwesties behandeld rond het leren van maatschappijleer. Benadrukt wordt dat leerlingen altijd met bepaalde voorkennis en affecties over onderwerpen de les binnenkomen. Hoe kunnen docenten maatschappijleer daarmee leren omgaan? Hoe behandel je gevoelige onderwerpen in de klas? Hoe pak je waarde-educatie aan? Hoe vermijd je dat je eigen politieke voorkeur als docent een te grote rol speelt in de klas? Hoe kan je ervoor zorgen dat er niet alleen wordt geleerd voor de toets, maar dat het leren betekenisvoller wordt en de kennis later gebruikt kan worden in nieuwe situaties?

Het boek verschaft kennis over en inzicht in leerprocessen van maatschappijleer en daagt studenten en docenten uit daar zelf vorm aan te geven. Niet zelden worden maatschappijleerlessen bepaald door wat de lesmethoden bieden. De auteurs zijn voorstanders van diverse vormen van leren met meer vakdidactische variatie. Met dit boek hopen zij de kwaliteit van het maatschappijleer onderwijs een impuls te geven.

Het Handboek vakdidactiek maatschappijleer is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken en ProDemos.

Ton Olgers, Rob van Otterdijk, Gerard Ruijs, Jan de Kievid en Lieke Meijs
457 pagina's
ISBN 9789064734991

Medio augustus 2019 verschijnt een geheel herziene editie van het handboek.

Prijs: € 34.95

Mijn selectie

 
Niets geselecteerd