ProDemos » Reserveren » Webwinkel » Boeken » Het Haagse Binnenhof. Acht eeuwen centrum van de macht
Stap 1
Webwinkel
Stap 2
Mijn selectie
Stap 3
Adres gegevens
Stap 4
Betalen
Stap 5
Bevestiging

ProDemos winkel - Boeken

Het Haagse Binnenhof. Acht eeuwen centrum van de macht

  • boek het binnenhof

Nog steeds staat hij op het Binnenhof, bovenop de fontein die te zijner nagedachtenis is neergezet: Willem II, graaf van Holland, Roomskoning, de man die in de dertiende eeuw – vermoedelijk – de opdracht heeft gegeven tot de bouw van de majestueuze Ridderzaal. Na Willem volgde een bonte stoet van machthebbers: graven, hertogen, de stadhouders uit de familie Van Oranje-Nassau, de leden van de Staten van Holland en de Staten-Generaal, de raadpensionarissen.

Het Binnenhof ontwikkelde zich tot het brandpunt van hun bestuur. Nog later kwamen de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en, last but not least, de minister-president. Het machtscentrum werkte als een magneet. Op een klein gebied rond het Binnenhof vestigden zich regenten, rechters en rekenmeesters, maar ook tal van instituten. En toen Nederland een koninkrijk was geworden, bouwden de vorsten er hun paleizen.

Dit rijkelijk geïllustreerde boek gaat over al die plaatsen en gebouwen die in een periode van achthonderd jaar het Binnenhof hebben gemaakt tot wat het nog steeds is: het centrum van de macht in Nederland.

Het Haagse Binnenhof is een gezamenlijke uitgave van ProDemos en het Haags Historisch Museum.

Jaco Alberts, Eddy Habben Jansen en Diederik Smit
152 pagina’s
ISBN 978-90-6473-475-5

Prijs: € 24.95

Mijn selectie

 
Niets geselecteerd