Stap 1
Webwinkel
Stap 2
Mijn selectie
Stap 3
Adres gegevens
Stap 4
Betalen
Stap 5
Bevestiging

ProDemos winkel - Educatief: lesmaterialen

Krachtenveld

  • krachtenveld medium

Het krachtenveld is een schematische weergave van het Nederlandse politieke stelsel. Door de kaartjes op de juiste plek in het krachtenveld te plaatsen, wordt inzichtelijk door wie en waar politieke beslissingen worden genomen.

Leerdoelen:

  • Ontdekken dat politieke besluitvorming plaatsvindt op verschillende niveaus: gemeentelijk, provinciaal, nationaal en Europees en dat er samenhang is tussen deze verschillende niveaus
  • Ontdekken wie op welk niveau beslissingen neemt en op welke manier de spelers in het krachtenveld met elkaar te maken hebben
  • Leren dat op elk niveau een volksvertegenwoordiging is die door de burgers gekozen wordt
  • Leren langs welke route een wet tot stand komt

Het krachtenveld is gedrukt op doek op A1 formaat plus magneetkaartjes met daarop de te plaatsen begrippen.
(U moet het veld dus op een ijzeren bord hangen, bijv een flip-overbord)

Prijs: € 49.95

Mijn selectie

 
Niets geselecteerd